Skalica už disponuje technologickým parkom kompostárne

Mestu Skalica boli dodané technológie na prevádzku kompostárne:
– čelný nakladač (traktor – pohon na prekopávanie kompostovej hmoty)
– drvič
– prekopávač
– sitový triedič
– veľkoobjemové kontajnery (8 ks)
– miešač a drvič biomasy
– pásový dopravník
– drvič kuchynského odpadu
– chladiaci box na kuchynský odpad.

Autor: Mesto Skalica