• Obecné kompostovanie znižuje mestu náklady


  za zber odpadov a ich uloženie na skládku.
  Kompostovať je ekonomicky výhodné
 • Bioodpad vhodný na kompostovanie tvorí


  35 - 40% z celkového množstva odpadu.


 • Pri kompostovaní nevznikajú skládkové plyny, ako napríklad


  metán, ktorý výrazne prispieva ku globálnemu otepľovaniu.
  Bez skládkových plynov
 • Komunitný kompost


  už nie je evidovaný ako odpad  Vyzretý kompost je kvalitné hnojivo, ktoré zadržiava vodu,


  prevzdušňuje pôdu a dodáva jej živiny.

Investícia do Vašej budúcnosti.