Prevádzkovateľ kompostárne od 1.4.2016 : VEPOS – SKALICA s.r.o.

Od 1.4.2016 Mesto Skalica vysúťažilo pomocou verejnej súťaže prevádzkovateľa kompostárne.

Autor: Mesto Skalica