Odvoz konárov

Odvoz konárov a bioodpadu

Upozorňujeme občanov, že konáre zo stromov, viniča, kríkov a odpad zo zelene je možné vyniesť na verejné priestranstvo /pred rodinný dom/ vždy 2 dni pred odvozom. Tento bioodpad musí byť vhodne upravený – porezaný na max. dĺžku 1 m, posekaný a poviazaný. Odvoz tohto bioodpadu sa uskutoční 7. novembra (v pondelok) 2012. V prípade, že bioodpad nebude vhodne upravený, odvoz takéhoto bioodpadu sa neuskutoční a  bude považovaný za  „čiernu“  skládku.

Ak sa mimo týchto termínov bude nachádzať na verejných priestranstvách horeuvedený odpad, môže  byť v zmysle § 80 ods. 2 písm. a) zákona č. 223/2001 Z.z. o  odpadoch v platnom znení fyzickej  osobe  za uloženie odpadu na iné miesto než na miesto určené obcou uložená pokuta až do výšky 165,96 €.

Odpad ako starý nábytok, umývadlá, pokazené domáce elektrospotrebiče , akumulátory, koberce, pneumatiky … môžu občania mesta Skalica odviezť zdarma do separačného dvora vo firme VEPOS-SKALICA s.r.o., ul. Rybničná (bývalé technické služby) v dňoch pondelok až piatok v čase od 6.30 hod. do 16.00 hod., a v sobotu v čase od 8.00 hod. do 12.00 hod. alebo je možné si objednať odvoz za úhradu od firmy VEPOS-SKALICA s.r.o. .

Autor: Mesto Skalica