Jedlé oleje

Za odovzdanie jedlých olejov získate peniaze

Mesto Skalica oznamuje občanom mesta Skalica, že v zbernom dvore vo firme VEPOS-SKALICA s.r.o., na ulici Rybničná (bývalé technické služby)  je možné odovzdať ďalší druh komunálneho odpadu – jedlé oleje a tuky. Ide o kuchynský odpad – použité rastlinné oleje a tuky z prípravy jedál vo vašich domácnostiach, ktorý je potrebný priniesť v uzavretých nádobách (napr. PET fľaše).

Výkupná cena: 0,13 €/liter alebo kilogram.

Vylievanie kuchynských olejov a tukov do výlevky má za následok znižovanie prietoku až upchatie kanalizačných systémov. Taktiež dochádza k zníženiu funkčnosti čističky odpadových vôd.
Vyseparované (vytriedené) jedlé oleje a tuky sa ďalej spracujú modernou technológiou na nové využitie ako biopalivo do motorových vozidiel, v agrosektore ako súčasť postrekov alebo v iných odvetviach chemického priemyslu.

Podrobnejšie informácie Vám poskytnú pracovníci firmy VEPOS-SKALICA s.r.o., Skalica na tel. čísle 664 43 54 alebo 0903 585 097.

Autor: Mesto Skalica