Slovensko – rakúsky seminár o nakladaní s bioodpadmi

V stredu 15. mája zorganizovalo oddelenie strategického rozvoja a marketingu MsÚ Skalica seminár s názvom Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom v rámci projektu Bioscrap Know – How.
Tento krát sa pozvaní starostovia obcí skalického okresu stretli v rakúskom meste Mistelbach. Program semináru otvoril vedúci odd. strategického rozvoja a  marketingu Ing. Martin Vičan. Výkonný riaditeľ firmy Vepos – Skalica, s. r. o. Mgr. Peter Kuba priblížil účastníkom semináru princíp plánovanej mestskej kompostárne a separovaného zberu.
Prednášky rakúskych expertov DI K. Rabla, Dr. J. Mayera a Mgr. Michaela Soba boli zamerané na údaje o stave prírody a na predstavenie firiem WEB – Gis GAUM a INFEO Logistik – Optimierungstools.
Posledným bodom programu bola exkurzia v kompostárni NUA Abfallwirtschafts GmbH v dolnorakúskej obci Hohenruppersdorf.

Autor: Mesto Skalica