KOMPOST ZDARMA

Pre všetkých občanov mesta Skalica bude kompost vyrobený na kompostárni ZDARMA. Občania si môžu prísť v prevádzkových hodinách naložiť kompost do areálu kompostárne.

Prevádzkovateľ kompostárne od 1.4.2016 : VEPOS – SKALICA s.r.o.

Od 1.4.2016 Mesto Skalica vysúťažilo pomocou verejnej súťaže prevádzkovateľa kompostárne.